Wat maakt de beste werkgevers anders dan anderen?

 In Algemeen

De lijst van de beste werkgevers is er weer en de top 50 beste werkgevers voor organisaties met meer dan 1000 en minder dan 1000 medewerkers in 2015 is bekend gemaakt door Effectory. Het is toch eervol als je op deze lijst staat en helemaal als je als winnaar uit de bus komt. Zijn dit dan echt de beste werkgevers in Nederland? Misschien wel, maar in ieder geval van de werkgevers die mee hebben gedaan aan dit onderzoek.

Wat zijn de overeenkomsten in de top 10?

Een snelle scan door de bedrijven laat in ieder geval zien dat het niet branche gebonden is. Ook kun je niet zeggen dat vooral bedrijven die economische de wind mee hebben beter scoren dan andere, in tegendeel zelfs. De winnaar is Buurtzorg, voor de tweede keer zelfs en van de zorg kunnen we toch niet zeggen dat financieel alles koek en ei is. Nee, wat Buurtzorg en de anderen echt onderscheidt, zijn termen als zelfsturende teams, ruimte en vertrouwen geven, verantwoordelijkheid bij de medewerkers leggen en talent ontplooiing. Termen die iedereen begrijpt, velen als cruciaal beschouwen, maar die om de een of andere reden nog niet in iedere organisatie vanzelfsprekend zijn.

Waarom is dat nog niet vanzelfsprekend?

Het is onmogelijk een eenduidig antwoord geven dat voor iedere organisatie van toepassing is, maar ik laat eens drie mogelijke redenen noemen:

Optimalisatie van de korte termijn resultaten tbv de kwartaalcijfers.

Als kwartaalcijfers het belangrijkste doel worden in de organisatie zal er alles aan gedaan worden om die te realiseren.  Gegeven de korte termijn is er, in ieder geval gepercipieerd, geen ruimte voor verbeteringen die langer duren dan 90 dagen om te implementeren. Er zal eerder gekozen worden voor effectuering van korte termijn resultaten dan voor de lange termijn verbetering daarvan. Zodra een organisatie in die cyclus zit vraagt het om sterk leiderschap om hier weer uit te komen: intern, maar ook naar de aandeelhouders.

Angst voor verlies aan controle

Zodra je als manager overstapt van controle naar vertrouwen ontstaat er een vacuüm bij de manager. Hierin kan deze het gevoel hebben dat de basis van de functie volledig wegvalt. Dat is eng en vraagt om het jezelf compleet opnieuw uitvinden als leider van een groep mensen. Je bent niet meer degene die alles weet, maar wordt degene die de juiste vragen weet te stellen, die begeleid en richting geeft om de doelen te realiseren. Kennis is niet meer macht, maar inspireren en leiden wordt het devies.

De medewerkers zijn daar niet klaar voor

Vaak gehoord als argumentatie waarom er niet gekozen wordt voor zelfsturende teams is dat de medewerkers dit niet zouden kunnen. Het zijn overigens meestal de managers die dit roepen, van medewerkers heb ik dit nog nooit gehoord. Natuurlijk is het onverstandig om van de een op de andere dag de switch te maken van sterke controle en op details sturen naar zelf sturend, want dat is geen garantie voor succes. Het stap voor stap omvormen van medewerkers en managers naar deze nieuwe rol echter laat zien dat zelfsturend wel degelijk mogelijk is.

Dat het anders kan bewijzen de organisaties op de beste werkgever 2015 lijst zoals de winnaar Buurtzorg, maar ook niet op de lijst staande organisaties als Schuberg Philis, Finext, Kesselaar & zn, Valve, Semco en Google. Allemaal organisaties die zelfsturing kennen op een wijze die voor die organisaties werkt en die verantwoordelijkheden laag beleggen.

Ook zij hebben ooit de eerste stap gezet.

Recommended Posts

Leave a Comment