Ander management

Het is inmiddels meer dan honderd jaar geleden dat we ons hebben laten overtuigen van het hiërarchisch managementmodel van Taylor. Een model dat prima heeft gewerkt tijdens de tweede en misschien zelfs de derde industriële revolutie, maar met de vierde in volle gang is het de hoogste tijd dat we anders gaan kijken naar de rol van management en medewerkers in een organisatie.

Medewerkers, zeker de jongere generaties zoeken meer autonomie in handelen en willen nadrukkelijker betrokken worden of aan de wieg staan van belangrijke beslissingen. De meerderheid van de medewerkers willen het gevoel hebben nuttig bezig te zijn met een bedoeling die ertoe doet. Hierbij willen ze de vrijheid voelen van handelen en niet beperkt worden door regels en richtlijnen die in hun ogen niet bijdragen aan dit doel. Het traditionele Angelsaksische besturingsmodel dat vooral uitgaat van winstmaximalisatie is dan ook voor een steeds kleinere groep aan medewerkers aantrekkelijk.

Vanzelfsprekend zijn goede resultaten van groot belang. De wijze waarop deze tot stand kunnen worden gebracht zijn pas echt houdbaar zodra deze worden gerealiseerd door betrokken medewerkers en vanuit een intrinsieke motivatie.

Van het management wordt dan ook steeds meer verwacht dat zij vertrouwen geven, loslaten en de medewerker faciliteert en coacht.

In het begeleiden van management en medewerkers naar anders managen is Wit Management gespecialiseerd.

snelle veranderingen

Wit Management is de gids in anders managen

Over Wit Management

Wit is de kleur van het nieuwe begin, een frisse start.

Wit Management is in 2015 opgericht door Eric Remijn. Met meer dan 15 jaar leidinggevende ervaring waarvan meer dan 7 jaar als directielid in de telecom sector, heb ik diverse transities geleid. Ik weet welke verandering er mogelijk is, zelfs binnen de meest traditioneel bestuurde organisaties. Zodra medewerkers op basis van hun talent ingezet worden en verantwoordelijk en bevoegd worden gemaakt voor een helder doel en resultaat ontstaat er plezier, passie en ownership! Wanneer medewerkers ownership voelen leidt dit automatisch tot betere resultaten.

Na 20 jaar gewerkt te hebben in diverse organisaties heb ik de kans aangegrepen om zelfstandig verder te gaan, dit gedachtengoed verder uit te bouwen en als zelfstandige, organisaties hierin te ondersteunen.

De filosofie waarin de medewerker wordt gevraagd om invulling te geven aan ontwikkeling en verbeteringen zonder een vooringenomen positie staat synoniem aan “wit”. Het is een blanco sheet dat er op wacht om beschreven te worden en het opent de weg naar de ontwikkeling van datgene dat onze hersenen kunnen bevatten. Ik noem mijn stijl dan ook “wit” managen, Wit Management dus.

 • Succes is een nevenverschijnsel dat nooit het doel mag worden.

  Gustave Flaubert
 • Het zijn niet de sterkste of de slimste die overleven, maar zij die het beste reageren op veranderingen.

  Charles Darwin
 • Veel van wat we managen noemen, bestaat uit het moeilijk maken voor mensen om te werken.

  Peter Drucker

Faciliteren en begeleiden

Olie in de machines verversen en de raderen laten draaien.

Vanuit de filosofie dat er veel kennis en potentie zit in groepen medewerkers worden er coalities bij elkaar gebracht. Met de vrijheid en verantwoordelijkheid die erbij hoort, worden in kleine cross-functional teams verbeteringen gerealiseerd.  Niet omdat het de leidinggevende het opdraagt, maar omdat de medewerkers het willen en geloven.

Klein beginnen en uitbouwen bij bewezen succes, want goed voorbeeld doet goed volgen. Zodra medewerkers na bewezen succes op een voetstuk worden geplaatst, zullen meerdere volgen en ontstaat de benodigde beweging.

Niet alleen medewerkers worden hierin begeleid, maar vooral ook het bestaande leidinggevende kader. Er wordt een andere rol van het management gevraagd. Bestaande patronen en gedraging moeten worden losgelaten, de basis waarop de rol is ingevuld verdwijnt en dat is eng.

Alleen door goede 1 op 1 begeleiding kan een start gemaakt worden met die andere invulling.

 • Volg je passie, ook tegen beter weten in.

  Hugo Claus
 • Talent hebben - een talent zijn: dat wordt altijd door elkaar gehaald.

  Karl Kraus
 • Het is nooit te laat te worden wat je had kunnen zijn.

  George Elliot

Aan het roer staan

In de lijnorganisatie als interim manager

Medewerkers worden enthousiast gemaakt over de nieuwe manier van werken, er wordt naar ze geluisterd en ze worden serieus genomen. Ze worden uitgedaagd zelf met oplossingen komen en vooral worden ze gefaciliteerd bij de uitvoering.

Het gevolg is dat er de benodigde energie ontstaat met bijbehorende passie en afhankelijk van het team worden de eerste resultaten binnen 6-12 maanden geboekt.

 • We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

  Albert Einstein
 • Culture eats strategy for Breakfast.

  Peter Drucker

Blog

Het laatste nieuws

Neem vrijblijvend contact met mij op.