Ontwikkelingen gaan snel, kan uw organisatie volgen?

“Het gaat snel”. U hoort het iedereen zeggen. En het is waar, de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap temp op, de wereld is drastisch aan het veranderen en veel van de bekende zekerheden verdwijnen langzaam maar zeker. De bestaande rol van de mens in het bedrijfsleven wordt steeds kleiner door de aankomende vierde industriële revolutie en onze kinderen zullen beroepen gaan uitvoeren die we nu nog niet kennen.

De voor de hand liggende vraag is dan, hoe gaat u en uw organisatie deze ontwikkeling overleven, maar beter nog, hoe kunt u hier sterker uitkomen. Wendbaar zijn lijkt meer en meer cruciaal te worden. Zoals Darwin al zei, het niet de sterkste wezens maar zij die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden die zullen overleven.

Met behulp van 3 modules (continu verbeteren, talent management en de organische organisatie) wordt samen met medewerkers en management een wendbare organisatie gecreëerd waar vanuit toegevoegde waarde, passie en energie wordt gewerkt en daardoor de aanpassingsbereidheid groot is.

snelle veranderingen

Wit Management is de gids in Organisch Organiseren

Over Wit Management

Wit is de kleur van het nieuwe begin, een frisse start.

Portret Eric Remijn

Wit Management is in 2015 opgericht door Eric Remijn. Met meer dan 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan meer dan 7 jaar als directielid in de telecom sector, heb ik diverse transities geleid. Ik weet welke verandering er mogelijk is, zelfs binnen de meest traditioneel bestuurde organisaties. Zodra medewerkers op basis van hun talent ingezet worden en verantwoordelijk en bevoegd worden gemaakt voor een helder doel en resultaat ontstaat er plezier, passie en ownership! Wanneer medewerkers ownership voelen leidt dit automatisch tot betere resultaten.

Na 20 jaar gewerkt te hebben in diverse organisaties heb ik de kans aangegrepen om zelfstandig verder te gaan, dit gedachtengoed verder uit te bouwen en als zelfstandige, organisaties hierin te ondersteunen.

De filosofie waarin de medewerker wordt gevraagd om invulling te geven aan ontwikkeling en verbeteringen zonder een vooringenomen positie staat synoniem aan “wit”. Het is een blanco sheet dat er op wacht om beschreven te worden en het opent de weg naar de ontwikkeling van datgene dat onze hersenen kunnen bevatten. Ik noem mijn stijl dan ook “wit” managen, Wit Management dus.

Continue Verbeteren

Continue verbeteren leidt tot soepelere processen, hogere klanttevredenheid en hogere efficiency

Verbeteringen zijn duurzaam zodra deze gedragen zijn, of nog beter geïnitieerd zijn door de medewerkers. Bottom up dus, met commitment vanuit het management. Niet omdat het moet, maar omdat de wil er is om te verbeteren en omdat er besef is dat dat de enige manier is om als organisatie te blijven bestaan.

Uw medewerkers zullen uitgedaagd worden om initiatieven te gaan ontplooien ter verbetering van het werk en deze zelfstandig ten uitvoer brengen. Met een resultaatverplichting dus. Zowel medewerkers als managers zullen intensief begeleid worden in deze nieuwe manier van werken en denken, alsmede tijdens de opstart- en uitvoeringsfase van de verbeteringen.

Het resultaat is een mechanisme en cultuur waarin medewerkers het normaal vinden om verbeteringen aan te dragen, te leiden en door te voeren, waarbij dit bovendien vanuit de organisatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit leidt tot soepelere processen, hogere klanttevredenheid, hogere efficiency en uiteindelijk hogere winstmarges.

Talent Management

Een systeem van toegevoegde waarde

Uw organisatie heeft werkzaamheden, projecten of processen die vragen om een veelvoud aan specifieke talenten. Uw medewerkers hebben een of meerdere talenten, zijn ergens heel erg goed in en het merendeel van uw medewerkers vindt het zeer prettig om hier nog beter in te worden.

Middels talent management brengen we deze twee gegevens bij elkaar. We brengen allereerst de talenten in kaart met behulp van een beproefde methode. Samen met uw management en medewerkers koppelen we de benodigde talenten aan de werkzaamheden, projecten of processen en creëren we een talenten profiel per taak.

Het resultaat is een organisatie waarin medewerkers worden ingezet op taken passend bij hun toegevoegde waarde ofwel hun talent. Dit leidt weer tot minder uitval door ziekte, effectievere besteding van opleidingsgelden, flexibele inzet van medewerkers en een hogere medewerkerstevredenheid.

De Organische Organisatie

Een optimale en flexibele inzet van mensen

In deze module ligt de focus op het systeem en de structuur passend bij de doelstellingen, talenten en nieuwe cultuur van uw organisatie. U heeft reeds een cultuur van toegevoegde waarde, uw talenten worden optimaal ingezet en zeer waarschijnlijk ontstaat er “vanzelf” een organisatiestructuur. Het is dan ook in deze fase dat u kunt na gaan denken over zelfsturing, leiding zonder hiërarchie en/of minder beheersmaatregelen. Het proces dat zal ontstaan wordt begeleid en er wordt bewaakt dat er niet in valkuilen wordt getrapt of terug wordt gegrepen naar “oude” methodes.

Het resultaat is een optimale en zeer effectieve inzet van mensen binnen uw organisatie zonder vast te zitten in een starre structuur.

Tijd voor actie en interactie

Informatiesessie

Wat is organisch organiseren? Hoe kan organisch organiseren onze organisatie verder helpen. Past dit wel bij ons? Hoe verhoudt organisch organiseren zich tot bestaande verandermanagement modellen en organisatie structuren. Wat zijn zelfsturende teams en wat zijn de voor en nadelen hiervan?

Met ervaringen uit de praktijk en onderbouwd vanuit de theorie, heeft u na deze informatiesessie een goed beeld bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van organisch organiseren en zelfsturende teams in uw organisatie.

Duur: 2 uur

Lokatie: op uw lokatie

Kosten €300,- exclusief BTW.

Interim Management

Een team of afdeling dat uit een dal moet worden gebracht, goede resultaten moeten weer geboekt worden, vertrouwen dient hersteld te worden, een afdeling moet opgebouwd worden of een crisis moet opgelost worden. Kortom, er is roering. Dan helpt het om dit met een frisse en externe blik op te laten pakken. U kunt mij hiervoor inzetten.

Met mijn stijl van leiden, richting geven en verantwoordelijkheden beleggen op het juiste niveau, zorg ik dat het beste uit het team wordt gehaald, doelstellingen (weer) bereikt worden en bovendien duurzaam zijn geborgd.

Door mijn jarenlange ervaring in de zeer competitieve, resultaatgerichte en snel bewegende telecommarkt heb ik mij de kunst van snel aanpassen eigen gemaakt. Ik ben niet alleen in staat om mijzelf snel aan te passen, maar ook om een omgeving te creëren waarin snel aanpassen de norm van de dag wordt.

Blog

Het laatste nieuws

Historisch of organisch ontstaan

Historisch of organisch ontstaan

Als kinderen zo’n 3-4 jaar oud zijn beginnen ze de vraag te stellen waarom iets is zoals het is. Een bijzondere tijd voor kinderen waarin ze de wereld ontdekken en hun nieuwsgierigheid ontwikkelen, maar ook voor de ouders. Het is als ouder vaak nog wel te doen om op de eerste waarom vraag een goed antwoord…

Wel of geen zelfsturende teams

Wel of geen zelfsturende teams

Was het antwoord op deze vraag maar zo eenvoudig als ja of nee. De laatste tijd worden we overspoeld met artikelen en opiniestukken geschreven door voor en tegenstanders van zelfsturing. De vraag komt dan ook op of het fenomeen van zelfsturing een mode grill is, het volgende management kunstje of dat dit iets is dat…

To manage or not to manage

To manage or not to manage

De laatste tijd zijn er verschillende artikelen geschreven in onder andere MT en NRC over het nut en de noodzaak van minder management en de voor en nadelen hiervan. Ieder artikel gaf een ander beeld op dit onderwerp en het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer organisaties worstelen met het vraagstuk van zelfsturende…

Hoe vergroot u de kans op een succesvolle verandering

Hoe vergroot u de kans op een succesvolle verandering

We moeten veranderen, niet veranderen is stilstaan en stilstand is achteruitgang. De dogma’s van het hedendaagse zakenleven hoor je continu en overal. En het is waar, we zouden niet zo ver zijn gekomen als we stil waren blijven staan. Veranderen doen we constant, maar toch worstelt iedere (verander)manager en directeur nog altijd met de vraag “hoe…

Wat is er mis met competentieprofielen?

Wat is er mis met competentieprofielen?

Deze vraag werd mij gesteld tijdens een discussie over performance management en in het verlengde daarvan over competentiemanagement. Mijn antwoord was, op zichzelf is er niets mis met competentieprofielen, maar door de manier waarop het vaak gebruikt wordt slaat het de plank volledig mis. Ter illustratie: u heeft wellicht ooit een functioneringsgesprek gehad waarin de manager…

Wat maakt de beste werkgevers anders dan anderen?

Wat maakt de beste werkgevers anders dan anderen?

Wat maakt de beste werkgevers anders dan anderen? De lijst van de beste werkgevers is er weer en de top 50 beste werkgevers voor organisaties met meer dan 1000 en minder dan 1000 medewerkers in 2015 is bekend gemaakt door Effectory. Het is toch eervol als je op deze lijst staat en helemaal als je…

Neem vrijblijvend contact met mij op.